• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 11 lần 24 lần 39 lần 70 lần
  1 8 lần 11 lần 24 lần 48 lần 70 lần
  2 6 lần 16 lần 29 lần 38 lần 100 lần
  3 6 lần 16 lần 29 lần 46 lần 100 lần
  4 10 lần 12 lần 21 lần 39 lần 75 lần
  5 13 lần 12 lần 21 lần 37 lần 75 lần
  6 10 lần 15 lần 27 lần 40 lần 94 lần
  7 2 lần 15 lần 27 lần 31 lần 94 lần
  8 11 lần 15 lần 31 lần 45 lần 76 lần
  9 5 lần 15 lần 31 lần 42 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so