• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 40 lần 40 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 40 lần 40 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 30 lần 47 lần 84 lần
  1 3 lần 16 lần 30 lần 36 lần 84 lần
  2 6 lần 7 lần 24 lần 40 lần 74 lần
  3 8 lần 7 lần 24 lần 55 lần 74 lần
  4 4 lần 18 lần 28 lần 35 lần 95 lần
  5 12 lần 18 lần 28 lần 41 lần 95 lần
  6 8 lần 14 lần 34 lần 36 lần 93 lần
  7 14 lần 14 lần 34 lần 35 lần 93 lần
  8 8 lần 5 lần 20 lần 34 lần 76 lần
  9 8 lần 5 lần 20 lần 46 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so