• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 32 lần 47 lần 83 lần
  1 8 lần 11 lần 32 lần 36 lần 83 lần
  2 6 lần 13 lần 22 lần 41 lần 68 lần
  3 10 lần 13 lần 22 lần 40 lần 68 lần
  4 9 lần 11 lần 24 lần 32 lần 90 lần
  5 7 lần 11 lần 24 lần 40 lần 90 lần
  6 8 lần 15 lần 26 lần 44 lần 74 lần
  7 4 lần 15 lần 26 lần 42 lần 74 lần
  8 12 lần 13 lần 22 lần 41 lần 77 lần
  9 10 lần 13 lần 22 lần 42 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so