Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 12 lần 27 lần 42 lần 77 lần
1 5 lần 10 lần 27 lần 39 lần 80 lần
2 8 lần 19 lần 38 lần 48 lần 81 lần
3 10 lần 16 lần 32 lần 45 lần 93 lần
4 9 lần 13 lần 22 lần 35 lần 76 lần
5 8 lần 14 lần 26 lần 35 lần 81 lần
6 9 lần 13 lần 21 lần 35 lần 70 lần
7 10 lần 14 lần 27 lần 44 lần 72 lần
8 6 lần 11 lần 23 lần 37 lần 81 lần
9 8 lần 13 lần 27 lần 45 lần 99 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 24 lần 39 lần 91 lần
1 7 lần 16 lần 30 lần 47 lần 82 lần
2 4 lần 8 lần 17 lần 32 lần 70 lần
3 10 lần 16 lần 35 lần 54 lần 87 lần
4 9 lần 16 lần 32 lần 40 lần 83 lần
5 7 lần 12 lần 26 lần 40 lần 84 lần
6 14 lần 16 lần 29 lần 39 lần 90 lần
7 6 lần 12 lần 26 lần 39 lần 77 lần
8 5 lần 10 lần 21 lần 33 lần 67 lần
9 11 lần 14 lần 30 lần 42 lần 79 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc