• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 40 lần 40 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 40 lần 40 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 21 lần 37 lần 72 lần
  1 8 lần 12 lần 21 lần 46 lần 72 lần
  2 8 lần 13 lần 30 lần 38 lần 98 lần
  3 6 lần 13 lần 30 lần 44 lần 98 lần
  4 10 lần 13 lần 23 lần 40 lần 77 lần
  5 13 lần 13 lần 23 lần 41 lần 77 lần
  6 12 lần 13 lần 28 lần 45 lần 92 lần
  7 3 lần 13 lần 28 lần 31 lần 92 lần
  8 8 lần 15 lần 30 lần 42 lần 77 lần
  9 4 lần 15 lần 30 lần 41 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so