Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 10 lần 22 lần 37 lần 89 lần
1 8 lần 14 lần 29 lần 48 lần 83 lần
2 3 lần 9 lần 18 lần 30 lần 70 lần
3 16 lần 19 lần 34 lần 56 lần 93 lần
4 11 lần 18 lần 31 lần 40 lần 82 lần
5 8 lần 9 lần 26 lần 38 lần 86 lần
6 11 lần 17 lần 30 lần 41 lần 87 lần
7 11 lần 18 lần 32 lần 43 lần 80 lần
8 4 lần 10 lần 20 lần 33 lần 65 lần
9 6 lần 11 lần 28 lần 39 lần 75 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc