• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 21 lần 21 lần
  1 21 lần 21 lần 21 lần 21 lần 21 lần
  2 21 lần 21 lần 21 lần 27 lần 27 lần
  3 27 lần 27 lần 27 lần 27 lần 27 lần
  4 27 lần 27 lần 27 lần 25 lần 25 lần
  5 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần
  6 25 lần 25 lần 25 lần 27 lần 27 lần
  7 27 lần 27 lần 27 lần 27 lần 27 lần
  8 27 lần 27 lần 27 lần 20 lần 20 lần
  9 20 lần 20 lần 20 lần 20 lần 20 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 20 lần 20 lần 9 lần 25 lần 62 lần
  1 62 lần 62 lần 9 lần 19 lần 62 lần
  2 62 lần 62 lần 8 lần 30 lần 75 lần
  3 75 lần 75 lần 8 lần 21 lần 75 lần
  4 75 lần 75 lần 15 lần 23 lần 61 lần
  5 61 lần 61 lần 15 lần 27 lần 61 lần
  6 61 lần 61 lần 8 lần 19 lần 60 lần
  7 60 lần 60 lần 8 lần 26 lần 60 lần
  8 60 lần 60 lần 15 lần 28 lần 64 lần
  9 64 lần 64 lần 15 lần 25 lần 64 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so