• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  8 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  9 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 22 lần 39 lần 61 lần
  1 14 lần 8 lần 22 lần 43 lần 61 lần
  2 9 lần 20 lần 32 lần 47 lần 65 lần
  3 9 lần 20 lần 32 lần 44 lần 65 lần
  4 6 lần 19 lần 34 lần 40 lần 72 lần
  5 12 lần 19 lần 34 lần 50 lần 72 lần
  6 5 lần 16 lần 26 lần 37 lần 67 lần
  7 8 lần 16 lần 26 lần 31 lần 67 lần
  8 10 lần 9 lần 25 lần 42 lần 55 lần
  9 4 lần 9 lần 25 lần 32 lần 55 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so