Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 10 lần 22 lần 36 lần 87 lần
1 9 lần 10 lần 22 lần 46 lần 87 lần
2 7 lần 13 lần 29 lần 31 lần 82 lần
3 14 lần 13 lần 29 lần 54 lần 82 lần
4 12 lần 10 lần 19 lần 43 lần 73 lần
5 7 lần 10 lần 19 lần 38 lần 73 lần
6 8 lần 18 lần 34 lần 43 lần 92 lần
7 10 lần 18 lần 34 lần 40 lần 92 lần
8 5 lần 15 lần 30 lần 32 lần 82 lần
9 7 lần 15 lần 30 lần 42 lần 82 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc