Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 27 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 27 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 11 lần 26 lần 40 lần 77 lần
1 9 lần 11 lần 26 lần 44 lần 77 lần
2 8 lần 11 lần 27 lần 44 lần 77 lần
3 9 lần 11 lần 27 lần 28 lần 77 lần
4 7 lần 18 lần 32 lần 45 lần 92 lần
5 9 lần 18 lần 32 lần 51 lần 92 lần
6 8 lần 12 lần 18 lần 39 lần 74 lần
7 7 lần 12 lần 18 lần 42 lần 74 lần
8 10 lần 16 lần 33 lần 36 lần 79 lần
9 10 lần 16 lần 33 lần 36 lần 79 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc