• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  6 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  7 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 24 lần 39 lần 66 lần
  1 12 lần 11 lần 24 lần 42 lần 66 lần
  2 7 lần 19 lần 29 lần 45 lần 66 lần
  3 9 lần 19 lần 29 lần 46 lần 66 lần
  4 6 lần 14 lần 32 lần 37 lần 73 lần
  5 11 lần 14 lần 32 lần 52 lần 73 lần
  6 5 lần 17 lần 28 lần 38 lần 71 lần
  7 8 lần 17 lần 28 lần 33 lần 71 lần
  8 11 lần 11 lần 26 lần 43 lần 59 lần
  9 4 lần 11 lần 26 lần 30 lần 59 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so