• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  4 16 lần 16 lần 16 lần 44 lần 44 lần
  5 16 lần 16 lần 16 lần 44 lần 44 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 18 lần 33 lần 45 lần 87 lần
  1 5 lần 18 lần 33 lần 40 lần 87 lần
  2 6 lần 9 lần 23 lần 40 lần 84 lần
  3 4 lần 9 lần 23 lần 35 lần 84 lần
  4 7 lần 16 lần 31 lần 41 lần 77 lần
  5 10 lần 16 lần 31 lần 33 lần 77 lần
  6 13 lần 10 lần 24 lần 47 lần 63 lần
  7 5 lần 10 lần 24 lần 44 lần 63 lần
  8 10 lần 13 lần 28 lần 43 lần 83 lần
  9 9 lần 13 lần 28 lần 37 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so