• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 31 lần 44 lần 82 lần
  1 17 lần 15 lần 31 lần 54 lần 82 lần
  2 8 lần 27 lần 44 lần 41 lần 94 lần
  3 1 lần 27 lần 44 lần 29 lần 94 lần
  4 12 lần 17 lần 27 lần 57 lần 78 lần
  5 5 lần 17 lần 27 lần 29 lần 78 lần
  6 8 lần 7 lần 12 lần 36 lần 63 lần
  7 6 lần 7 lần 12 lần 37 lần 63 lần
  8 9 lần 20 lần 37 lần 45 lần 106 lần
  9 8 lần 20 lần 37 lần 33 lần 106 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so