• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 27 lần 41 lần 80 lần
  1 13 lần 14 lần 27 lần 40 lần 80 lần
  2 9 lần 16 lần 28 lần 38 lần 76 lần
  3 12 lần 16 lần 28 lần 51 lần 76 lần
  4 9 lần 15 lần 25 lần 40 lần 77 lần
  5 6 lần 15 lần 25 lần 45 lần 77 lần
  6 3 lần 18 lần 29 lần 32 lần 99 lần
  7 7 lần 18 lần 29 lần 41 lần 99 lần
  8 8 lần 12 lần 27 lần 41 lần 90 lần
  9 6 lần 12 lần 27 lần 36 lần 90 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so