• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 53 lần 53 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 53 lần 53 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 31 lần 43 lần 83 lần
  1 5 lần 17 lần 31 lần 36 lần 83 lần
  2 7 lần 8 lần 22 lần 41 lần 84 lần
  3 4 lần 8 lần 22 lần 33 lần 84 lần
  4 6 lần 13 lần 30 lần 43 lần 77 lần
  5 11 lần 13 lần 30 lần 35 lần 77 lần
  6 14 lần 10 lần 23 lần 48 lần 63 lần
  7 8 lần 10 lần 23 lần 46 lần 63 lần
  8 12 lần 12 lần 29 lần 43 lần 83 lần
  9 6 lần 12 lần 29 lần 37 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so