• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 28 lần 28 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 28 lần 28 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 26 lần 26 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 26 lần 26 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 30 lần 30 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 30 lần 30 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 16 lần 16 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 16 lần 16 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 11 lần 23 lần 61 lần
  1 2 lần 11 lần 11 lần 13 lần 61 lần
  2 5 lần 2 lần 2 lần 24 lần 65 lần
  3 12 lần 2 lần 2 lần 24 lần 65 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 64 lần
  5 5 lần 9 lần 9 lần 21 lần 64 lần
  6 9 lần 13 lần 13 lần 20 lần 64 lần
  7 9 lần 13 lần 13 lần 26 lần 64 lần
  8 9 lần 12 lần 12 lần 31 lần 68 lần
  9 13 lần 12 lần 12 lần 32 lần 68 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so