• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 11 lần 30 lần 40 lần 79 lần
  1 14 lần 11 lần 30 lần 56 lần 79 lần
  2 11 lần 17 lần 40 lần 47 lần 95 lần
  3 6 lần 17 lần 40 lần 36 lần 95 lần
  4 14 lần 16 lần 34 lần 51 lần 84 lần
  5 5 lần 16 lần 34 lần 44 lần 84 lần
  6 9 lần 10 lần 16 lần 29 lần 79 lần
  7 4 lần 10 lần 16 lần 30 lần 79 lần
  8 6 lần 22 lần 38 lần 32 lần 92 lần
  9 9 lần 22 lần 38 lần 40 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so