• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 22 lần 36 lần 73 lần
  1 5 lần 14 lần 22 lần 40 lần 73 lần
  2 8 lần 11 lần 27 lần 44 lần 71 lần
  3 8 lần 11 lần 27 lần 44 lần 71 lần
  4 10 lần 13 lần 29 lần 42 lần 81 lần
  5 13 lần 13 lần 29 lần 60 lần 81 lần
  6 8 lần 14 lần 31 lần 43 lần 79 lần
  7 7 lần 14 lần 31 lần 29 lần 79 lần
  8 7 lần 16 lần 25 lần 39 lần 69 lần
  9 8 lần 16 lần 25 lần 28 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so