• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 7 lần 28 lần 40 lần 80 lần
  1 16 lần 7 lần 28 lần 57 lần 80 lần
  2 9 lần 21 lần 40 lần 47 lần 96 lần
  3 6 lần 21 lần 40 lần 30 lần 96 lần
  4 14 lần 16 lần 34 lần 54 lần 84 lần
  5 5 lần 16 lần 34 lần 46 lần 84 lần
  6 11 lần 11 lần 18 lần 32 lần 79 lần
  7 4 lần 11 lần 18 lần 27 lần 79 lần
  8 7 lần 22 lần 39 lần 32 lần 92 lần
  9 6 lần 22 lần 39 lần 40 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so