Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
6 14 lần 14 lần 14 lần 39 lần 39 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
4 15 lần 15 lần 15 lần 44 lần 44 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc