Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần 31 lần 31 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần 31 lần 31 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 15 lần 33 lần 72 lần
1 2 lần 2 lần 15 lần 23 lần 72 lần
2 2 lần 2 lần 11 lần 41 lần 65 lần
3 5 lần 2 lần 11 lần 24 lần 65 lần
4 2 lần 2 lần 19 lần 29 lần 80 lần
5 2 lần 2 lần 19 lần 34 lần 80 lần
6 1 lần 5 lần 19 lần 33 lần 61 lần
7 5 lần 5 lần 19 lần 26 lần 61 lần
8 3 lần 2 lần 9 lần 28 lần 66 lần
9 3 lần 2 lần 9 lần 26 lần 66 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc