• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 57 lần 57 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 57 lần 57 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 57 lần 57 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 57 lần 57 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 17 lần 36 lần 50 lần 89 lần
  1 8 lần 17 lần 36 lần 35 lần 89 lần
  2 8 lần 13 lần 22 lần 36 lần 76 lần
  3 6 lần 13 lần 22 lần 39 lần 76 lần
  4 8 lần 13 lần 25 lần 45 lần 78 lần
  5 3 lần 13 lần 25 lần 26 lần 78 lần
  6 10 lần 13 lần 24 lần 32 lần 90 lần
  7 6 lần 13 lần 24 lần 45 lần 90 lần
  8 7 lần 9 lần 27 lần 42 lần 86 lần
  9 12 lần 9 lần 27 lần 55 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so