• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 12 lần 23 lần 41 lần 86 lần
  1 5 lần 12 lần 23 lần 36 lần 86 lần
  2 11 lần 7 lần 21 lần 43 lần 80 lần
  3 5 lần 7 lần 21 lần 36 lần 80 lần
  4 7 lần 17 lần 32 lần 38 lần 85 lần
  5 13 lần 17 lần 32 lần 41 lần 85 lần
  6 5 lần 13 lần 24 lần 43 lần 66 lần
  7 9 lần 13 lần 24 lần 39 lần 66 lần
  8 5 lần 17 lần 28 lần 47 lần 76 lần
  9 10 lần 17 lần 28 lần 41 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so