Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 30 lần 30 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 50 lần 50 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc