• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 55 lần 55 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 55 lần 55 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 40 lần 40 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 40 lần 40 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 55 lần 55 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 55 lần 55 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 33 lần 46 lần 86 lần
  1 7 lần 15 lần 33 lần 35 lần 86 lần
  2 9 lần 12 lần 22 lần 39 lần 76 lần
  3 4 lần 12 lần 22 lần 38 lần 76 lần
  4 9 lần 15 lần 27 lần 46 lần 80 lần
  5 3 lần 15 lần 27 lần 24 lần 80 lần
  6 8 lần 13 lần 25 lần 34 lần 87 lần
  7 9 lần 13 lần 25 lần 46 lần 87 lần
  8 10 lần 12 lần 28 lần 45 lần 86 lần
  9 11 lần 12 lần 28 lần 52 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so