• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 27 lần 39 lần 77 lần
  1 10 lần 13 lần 27 lần 44 lần 77 lần
  2 6 lần 16 lần 33 lần 36 lần 83 lần
  3 11 lần 16 lần 33 lần 47 lần 83 lần
  4 6 lần 13 lần 24 lần 40 lần 74 lần
  5 8 lần 13 lần 24 lần 43 lần 74 lần
  6 11 lần 16 lần 35 lần 35 lần 100 lần
  7 9 lần 16 lần 35 lần 43 lần 100 lần
  8 7 lần 10 lần 27 lần 45 lần 86 lần
  9 6 lần 10 lần 27 lần 33 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so