• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 13 lần 24 lần 35 lần 75 lần
  1 15 lần 13 lần 24 lần 56 lần 75 lần
  2 4 lần 24 lần 37 lần 41 lần 90 lần
  3 7 lần 24 lần 37 lần 38 lần 90 lần
  4 14 lần 11 lần 27 lần 47 lần 91 lần
  5 9 lần 11 lần 27 lần 48 lần 91 lần
  6 1 lần 11 lần 21 lần 27 lần 82 lần
  7 7 lần 11 lần 21 lần 42 lần 82 lần
  8 6 lần 19 lần 36 lần 42 lần 89 lần
  9 7 lần 19 lần 36 lần 29 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so