• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 52 lần 52 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 52 lần 52 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  6 14 lần 14 lần 14 lần 58 lần 58 lần
  7 14 lần 14 lần 14 lần 58 lần 58 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 34 lần 45 lần 86 lần
  1 10 lần 17 lần 34 lần 38 lần 86 lần
  2 10 lần 15 lần 22 lần 39 lần 78 lần
  3 3 lần 15 lần 22 lần 34 lần 78 lần
  4 10 lần 13 lần 25 lần 43 lần 77 lần
  5 3 lần 13 lần 25 lần 25 lần 77 lần
  6 11 lần 7 lần 22 lần 38 lần 82 lần
  7 10 lần 7 lần 22 lần 47 lần 82 lần
  8 11 lần 14 lần 28 lần 45 lần 85 lần
  9 5 lần 14 lần 28 lần 51 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so