• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 26 lần 39 lần 75 lần
  1 7 lần 10 lần 26 lần 42 lần 75 lần
  2 7 lần 14 lần 26 lần 36 lần 79 lần
  3 8 lần 14 lần 26 lần 47 lần 79 lần
  4 6 lần 14 lần 24 lần 36 lần 77 lần
  5 7 lần 14 lần 24 lần 41 lần 77 lần
  6 14 lần 15 lần 33 lần 39 lần 99 lần
  7 10 lần 15 lần 33 lần 44 lần 99 lần
  8 7 lần 9 lần 27 lần 44 lần 85 lần
  9 10 lần 9 lần 27 lần 37 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so