• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 49 lần 49 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 49 lần 49 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  6 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần
  7 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 18 lần 33 lần 47 lần 88 lần
  1 9 lần 18 lần 33 lần 36 lần 88 lần
  2 9 lần 13 lần 23 lần 41 lần 78 lần
  3 7 lần 13 lần 23 lần 38 lần 78 lần
  4 8 lần 14 lần 25 lần 43 lần 80 lần
  5 6 lần 14 lần 25 lần 26 lần 80 lần
  6 10 lần 10 lần 26 lần 37 lần 85 lần
  7 8 lần 10 lần 26 lần 44 lần 85 lần
  8 10 lần 13 lần 25 lần 44 lần 85 lần
  9 6 lần 13 lần 25 lần 49 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so