• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 9 lần 26 lần 38 lần 80 lần
  1 5 lần 9 lần 26 lần 28 lần 80 lần
  2 8 lần 8 lần 18 lần 46 lần 58 lần
  3 8 lần 8 lần 18 lần 45 lần 58 lần
  4 10 lần 17 lần 30 lần 32 lần 84 lần
  5 4 lần 17 lần 30 lần 37 lần 84 lần
  6 10 lần 17 lần 33 lần 41 lần 93 lần
  7 10 lần 17 lần 33 lần 46 lần 93 lần
  8 10 lần 13 lần 25 lần 50 lần 76 lần
  9 10 lần 13 lần 25 lần 42 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so