• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  8 15 lần 15 lần 15 lần 51 lần 51 lần
  9 15 lần 15 lần 15 lần 51 lần 51 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 26 lần 40 lần 78 lần
  1 9 lần 11 lần 26 lần 46 lần 78 lần
  2 11 lần 15 lần 28 lần 40 lần 81 lần
  3 6 lần 15 lần 28 lần 47 lần 81 lần
  4 5 lần 13 lần 23 lần 36 lần 77 lần
  5 5 lần 13 lần 23 lần 38 lần 77 lần
  6 13 lần 15 lần 30 lần 40 lần 94 lần
  7 8 lần 15 lần 30 lần 41 lần 94 lần
  8 4 lần 10 lần 26 lần 38 lần 85 lần
  9 13 lần 10 lần 26 lần 39 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so