Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
3 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 03 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7