• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 16 lần 33 lần 51 lần 87 lần
  1 8 lần 16 lần 33 lần 36 lần 87 lần
  2 9 lần 14 lần 25 lần 42 lần 78 lần
  3 6 lần 14 lần 25 lần 33 lần 78 lần
  4 6 lần 18 lần 28 lần 41 lần 78 lần
  5 7 lần 18 lần 28 lần 27 lần 78 lần
  6 12 lần 9 lần 21 lần 40 lần 85 lần
  7 5 lần 9 lần 21 lần 45 lần 85 lần
  8 9 lần 14 lần 23 lần 44 lần 84 lần
  9 8 lần 14 lần 23 lần 46 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so