• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 12 lần 22 lần 34 lần 82 lần
  1 9 lần 12 lần 22 lần 40 lần 82 lần
  2 9 lần 14 lần 22 lần 47 lần 81 lần
  3 9 lần 14 lần 22 lần 36 lần 81 lần
  4 5 lần 13 lần 33 lần 37 lần 83 lần
  5 6 lần 13 lần 33 lần 42 lần 83 lần
  6 8 lần 11 lần 24 lần 39 lần 70 lần
  7 10 lần 11 lần 24 lần 43 lần 70 lần
  8 8 lần 8 lần 23 lần 39 lần 72 lần
  9 12 lần 8 lần 23 lần 48 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so