• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 10 lần 23 lần 32 lần 75 lần
  1 9 lần 10 lần 23 lần 34 lần 75 lần
  2 3 lần 13 lần 22 lần 35 lần 64 lần
  3 7 lần 13 lần 22 lần 40 lần 64 lần
  4 10 lần 6 lần 19 lần 43 lần 69 lần
  5 11 lần 6 lần 19 lần 45 lần 69 lần
  6 3 lần 14 lần 30 lần 37 lần 86 lần
  7 8 lần 14 lần 30 lần 48 lần 86 lần
  8 6 lần 16 lần 28 lần 37 lần 85 lần
  9 16 lần 16 lần 28 lần 54 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so