• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 36 lần 52 lần 110 lần
  1 6 lần 18 lần 36 lần 35 lần 110 lần
  2 8 lần 12 lần 24 lần 38 lần 72 lần
  3 3 lần 12 lần 24 lần 33 lần 72 lần
  4 11 lần 14 lần 28 lần 43 lần 74 lần
  5 10 lần 14 lần 28 lần 44 lần 74 lần
  6 8 lần 8 lần 23 lần 51 lần 62 lần
  7 6 lần 8 lần 23 lần 38 lần 62 lần
  8 9 lần 13 lần 29 lần 34 lần 83 lần
  9 9 lần 13 lần 29 lần 37 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc