• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 23 lần 33 lần 62 lần
  1 7 lần 12 lần 22 lần 30 lần 60 lần
  2 7 lần 11 lần 20 lần 29 lần 58 lần
  3 6 lần 11 lần 19 lần 29 lần 54 lần
  4 5 lần 9 lần 18 lần 28 lần 54 lần
  5 5 lần 9 lần 18 lần 27 lần 53 lần
  6 5 lần 8 lần 18 lần 25 lần 51 lần
  7 4 lần 6 lần 15 lần 24 lần 51 lần
  8 3 lần 6 lần 14 lần 23 lần 49 lần
  9 2 lần 5 lần 13 lần 22 lần 48 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 23 lần 33 lần 62 lần
  1 7 lần 10 lần 23 lần 32 lần 61 lần
  2 6 lần 10 lần 21 lần 32 lần 57 lần
  3 6 lần 10 lần 19 lần 31 lần 55 lần
  4 6 lần 10 lần 19 lần 26 lần 54 lần
  5 6 lần 9 lần 18 lần 25 lần 54 lần
  6 5 lần 9 lần 16 lần 23 lần 54 lần
  7 4 lần 7 lần 14 lần 23 lần 53 lần
  8 4 lần 7 lần 14 lần 23 lần 46 lần
  9 2 lần 5 lần 13 lần 22 lần 44 lần

  Kết quả xổ số Quảng Bình

  Dự đoán xổ số Quảng Bình

  Thống kê xổ số Quảng Bình  Thống kê xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 11 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7