Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 11 lần 17 lần 26 lần 49 lần
1 3 lần 8 lần 14 lần 20 lần 42 lần
2 4 lần 5 lần 14 lần 23 lần 50 lần
3 12 lần 14 lần 25 lần 40 lần 66 lần
4 9 lần 12 lần 21 lần 32 lần 49 lần
5 6 lần 8 lần 17 lần 26 lần 57 lần
6 5 lần 8 lần 18 lần 25 lần 65 lần
7 1 lần 10 lần 17 lần 26 lần 63 lần
8 2 lần 8 lần 19 lần 29 lần 53 lần
9 4 lần 6 lần 18 lần 23 lần 46 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 10 lần 14 lần 21 lần 49 lần
1 4 lần 7 lần 15 lần 27 lần 54 lần
2 2 lần 3 lần 11 lần 22 lần 53 lần
3 6 lần 9 lần 24 lần 31 lần 55 lần
4 6 lần 10 lần 20 lần 30 lần 53 lần
5 8 lần 12 lần 22 lần 28 lần 57 lần
6 4 lần 10 lần 15 lần 26 lần 54 lần
7 9 lần 12 lần 23 lần 31 lần 56 lần
8 4 lần 7 lần 15 lần 25 lần 49 lần
9 6 lần 10 lần 21 lần 29 lần 60 lần

Kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán xổ số Quảng Trị

Thống kê xổ số Quảng Trị

TK XS Miền Trung

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7