• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 26 lần 36 lần 65 lần
  1 8 lần 13 lần 25 lần 35 lần 59 lần
  2 7 lần 11 lần 23 lần 31 lần 58 lần
  3 5 lần 8 lần 18 lần 31 lần 56 lần
  4 5 lần 8 lần 16 lần 26 lần 53 lần
  5 5 lần 8 lần 15 lần 25 lần 52 lần
  6 5 lần 8 lần 15 lần 23 lần 51 lần
  7 4 lần 7 lần 15 lần 23 lần 50 lần
  8 4 lần 7 lần 14 lần 23 lần 50 lần
  9 2 lần 5 lần 13 lần 17 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 26 lần 41 lần 76 lần
  1 8 lần 13 lần 23 lần 31 lần 61 lần
  2 7 lần 12 lần 20 lần 30 lần 56 lần
  3 6 lần 9 lần 19 lần 29 lần 55 lần
  4 5 lần 8 lần 19 lần 27 lần 53 lần
  5 5 lần 8 lần 17 lần 25 lần 50 lần
  6 5 lần 7 lần 17 lần 24 lần 49 lần
  7 3 lần 6 lần 14 lần 22 lần 48 lần
  8 3 lần 6 lần 14 lần 22 lần 46 lần
  9 2 lần 5 lần 11 lần 19 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Sóc Trăng

  Dự đoán xổ số Sóc Trăng

  Thống kê xổ số Sóc Trăng  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 08 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7