• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 23 lần 34 lần 62 lần
  1 8 lần 15 lần 23 lần 33 lần 60 lần
  2 7 lần 13 lần 22 lần 29 lần 60 lần
  3 6 lần 10 lần 20 lần 28 lần 59 lần
  4 6 lần 8 lần 19 lần 28 lần 59 lần
  5 4 lần 7 lần 18 lần 28 lần 58 lần
  6 4 lần 7 lần 15 lần 27 lần 51 lần
  7 4 lần 6 lần 14 lần 23 lần 45 lần
  8 3 lần 5 lần 14 lần 22 lần 44 lần
  9 3 lần 4 lần 12 lần 17 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 18 lần 27 lần 37 lần 63 lần
  1 8 lần 13 lần 26 lần 36 lần 61 lần
  2 7 lần 13 lần 22 lần 31 lần 60 lần
  3 7 lần 11 lần 19 lần 28 lần 56 lần
  4 6 lần 10 lần 18 lần 26 lần 53 lần
  5 5 lần 8 lần 17 lần 26 lần 51 lần
  6 4 lần 5 lần 16 lần 23 lần 51 lần
  7 3 lần 5 lần 14 lần 23 lần 50 lần
  8 1 lần 4 lần 11 lần 20 lần 47 lần
  9 1 lần 3 lần 10 lần 19 lần 47 lần

  Kết quả xổ số Tây Ninh

  Dự đoán xổ số Tây Ninh

  Thống kê xổ số Tây Ninh  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7