•  


 • Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 28 lần 38 lần 71 lần
  1 9 lần 11 lần 25 lần 31 lần 60 lần
  2 7 lần 11 lần 21 lần 31 lần 58 lần
  3 6 lần 10 lần 20 lần 28 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 56 lần
  5 5 lần 8 lần 16 lần 26 lần 53 lần
  6 4 lần 8 lần 14 lần 25 lần 50 lần
  7 4 lần 8 lần 14 lần 23 lần 47 lần
  8 2 lần 7 lần 12 lần 22 lần 46 lần
  9 2 lần 4 lần 12 lần 18 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 27 lần 34 lần 71 lần
  1 7 lần 12 lần 22 lần 33 lần 65 lần
  2 7 lần 9 lần 22 lần 30 lần 58 lần
  3 7 lần 9 lần 21 lần 29 lần 54 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 29 lần 54 lần
  5 5 lần 9 lần 17 lần 27 lần 49 lần
  6 4 lần 8 lần 16 lần 26 lần 49 lần
  7 4 lần 8 lần 15 lần 24 lần 47 lần
  8 3 lần 7 lần 12 lần 20 lần 47 lần
  9 2 lần 6 lần 10 lần 18 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

  Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

  Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế  Webmaster tools & get free backlinks

  Thống kê xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7