• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 28 lần 38 lần 71 lần
  1 9 lần 11 lần 25 lần 31 lần 60 lần
  2 7 lần 11 lần 21 lần 31 lần 58 lần
  3 6 lần 10 lần 20 lần 28 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 56 lần
  5 5 lần 8 lần 16 lần 26 lần 53 lần
  6 4 lần 8 lần 14 lần 25 lần 50 lần
  7 4 lần 8 lần 14 lần 23 lần 47 lần
  8 2 lần 7 lần 12 lần 22 lần 46 lần
  9 2 lần 4 lần 12 lần 18 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 27 lần 34 lần 71 lần
  1 7 lần 12 lần 22 lần 33 lần 65 lần
  2 7 lần 9 lần 22 lần 30 lần 58 lần
  3 7 lần 9 lần 21 lần 29 lần 54 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 29 lần 54 lần
  5 5 lần 9 lần 17 lần 27 lần 49 lần
  6 4 lần 8 lần 16 lần 26 lần 49 lần
  7 4 lần 8 lần 15 lần 24 lần 47 lần
  8 3 lần 7 lần 12 lần 20 lần 47 lần
  9 2 lần 6 lần 10 lần 18 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

  Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

  Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế  Thống kê xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7