• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 17 lần 29 lần 39 lần 62 lần
  1 6 lần 12 lần 21 lần 33 lần 60 lần
  2 6 lần 11 lần 21 lần 32 lần 60 lần
  3 6 lần 10 lần 18 lần 28 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 27 lần 57 lần
  5 5 lần 8 lần 18 lần 25 lần 55 lần
  6 4 lần 6 lần 16 lần 25 lần 52 lần
  7 3 lần 6 lần 15 lần 24 lần 49 lần
  8 3 lần 6 lần 13 lần 19 lần 48 lần
  9 1 lần 5 lần 11 lần 16 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 25 lần 35 lần 66 lần
  1 8 lần 12 lần 24 lần 34 lần 58 lần
  2 7 lần 11 lần 23 lần 32 lần 58 lần
  3 6 lần 10 lần 19 lần 29 lần 55 lần
  4 6 lần 10 lần 18 lần 26 lần 52 lần
  5 5 lần 8 lần 17 lần 26 lần 51 lần
  6 4 lần 8 lần 17 lần 26 lần 51 lần
  7 4 lần 7 lần 14 lần 24 lần 50 lần
  8 3 lần 5 lần 13 lần 19 lần 49 lần
  9 1 lần 3 lần 10 lần 17 lần 48 lần

  Kết quả xổ số Vũng Tàu

  Dự đoán xổ số Vũng Tàu

  Thống kê xổ số Vũng Tàu  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 07 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7