Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 4 lần 18 lần 25 lần 56 lần
1 6 lần 9 lần 20 lần 26 lần 53 lần
2 3 lần 6 lần 12 lần 23 lần 46 lần
3 3 lần 10 lần 16 lần 27 lần 60 lần
4 7 lần 11 lần 22 lần 31 lần 54 lần
5 6 lần 8 lần 18 lần 26 lần 52 lần
6 6 lần 13 lần 23 lần 29 lần 56 lần
7 5 lần 8 lần 15 lần 29 lần 53 lần
8 8 lần 11 lần 19 lần 29 lần 57 lần
9 7 lần 10 lần 17 lần 25 lần 53 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 7 lần 13 lần 27 lần 51 lần
1 4 lần 9 lần 23 lần 29 lần 50 lần
2 4 lần 9 lần 14 lần 17 lần 47 lần
3 3 lần 5 lần 12 lần 20 lần 43 lần
4 11 lần 13 lần 24 lần 31 lần 51 lần
5 4 lần 8 lần 18 lần 31 lần 63 lần
6 6 lần 12 lần 20 lần 28 lần 48 lần
7 7 lần 11 lần 18 lần 26 lần 63 lần
8 7 lần 11 lần 23 lần 34 lần 68 lần
9 4 lần 5 lần 15 lần 27 lần 56 lần

Kết quả xổ số Vũng Tàu

Dự đoán xổ số Vũng Tàu

Thống kê xổ số Vũng Tàu