Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 44 lần 44 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc