• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 42 lần 55 lần 99 lần
  1 11 lần 15 lần 20 lần 55 lần 73 lần
  2 6 lần 11 lần 23 lần 32 lần 85 lần
  3 6 lần 10 lần 23 lần 32 lần 73 lần
  4 7 lần 9 lần 21 lần 36 lần 74 lần
  5 7 lần 16 lần 29 lần 36 lần 91 lần
  6 6 lần 8 lần 24 lần 35 lần 80 lần
  7 6 lần 15 lần 26 lần 35 lần 81 lần
  8 5 lần 24 lần 38 lần 34 lần 84 lần
  9 5 lần 12 lần 24 lần 34 lần 70 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 18 lần 33 lần 59 lần
  1 8 lần 12 lần 18 lần 45 lần 59 lần
  2 8 lần 17 lần 33 lần 43 lần 78 lần
  3 9 lần 17 lần 33 lần 31 lần 78 lần
  4 13 lần 14 lần 33 lần 50 lần 80 lần
  5 7 lần 14 lần 33 lần 40 lần 80 lần
  6 8 lần 16 lần 23 lần 43 lần 72 lần
  7 8 lần 16 lần 23 lần 40 lần 72 lần
  8 7 lần 17 lần 35 lần 40 lần 82 lần
  9 5 lần 17 lần 35 lần 40 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so