• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  8 16 lần 16 lần 16 lần 39 lần 39 lần
  9 16 lần 16 lần 16 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 25 lần 33 lần 73 lần
  1 12 lần 15 lần 25 lần 41 lần 73 lần
  2 10 lần 16 lần 29 lần 44 lần 84 lần
  3 7 lần 16 lần 29 lần 38 lần 84 lần
  4 8 lần 13 lần 31 lần 47 lần 87 lần
  5 8 lần 13 lần 31 lần 37 lần 87 lần
  6 8 lần 13 lần 20 lần 41 lần 69 lần
  7 7 lần 13 lần 20 lần 38 lần 69 lần
  8 8 lần 17 lần 32 lần 50 lần 92 lần
  9 4 lần 17 lần 32 lần 36 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so