Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 27 lần 48 lần 98 lần
1 12 lần 15 lần 27 lần 46 lần 98 lần
2 11 lần 18 lần 34 lần 43 lần 95 lần
3 7 lần 18 lần 34 lần 45 lần 95 lần
4 8 lần 20 lần 33 lần 41 lần 91 lần
5 9 lần 20 lần 33 lần 33 lần 91 lần
6 6 lần 10 lần 30 lần 47 lần 83 lần
7 6 lần 10 lần 30 lần 36 lần 83 lần
8 4 lần 10 lần 24 lần 30 lần 82 lần
9 10 lần 10 lần 24 lần 36 lần 82 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc