Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 54 lần 88 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 70 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 76 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 90 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 73 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 84 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 92 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 79 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 78 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 80 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 76 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 87 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 89 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 72 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 46 lần 46 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần

TK XS

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7