• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 42 lần 42 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 42 lần 42 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  6 1 lần 1 lần 1 lần 28 lần 28 lần
  7 1 lần 1 lần 1 lần 28 lần 28 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 25 lần 42 lần 79 lần
  1 12 lần 13 lần 25 lần 38 lần 79 lần
  2 7 lần 17 lần 26 lần 41 lần 83 lần
  3 3 lần 17 lần 26 lần 31 lần 83 lần
  4 9 lần 12 lần 29 lần 53 lần 82 lần
  5 11 lần 12 lần 29 lần 36 lần 82 lần
  6 7 lần 6 lần 22 lần 43 lần 66 lần
  7 10 lần 6 lần 22 lần 35 lần 66 lần
  8 9 lần 15 lần 36 lần 45 lần 94 lần
  9 6 lần 15 lần 36 lần 41 lần 94 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so