• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 18 lần 18 lần 18 lần 43 lần 43 lần
  1 18 lần 18 lần 18 lần 43 lần 43 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 22 lần 33 lần 73 lần
  1 10 lần 15 lần 22 lần 34 lần 73 lần
  2 13 lần 16 lần 26 lần 38 lần 71 lần
  3 2 lần 16 lần 26 lần 30 lần 71 lần
  4 5 lần 15 lần 32 lần 42 lần 79 lần
  5 8 lần 15 lần 32 lần 44 lần 79 lần
  6 8 lần 8 lần 22 lần 37 lần 67 lần
  7 12 lần 8 lần 22 lần 50 lần 67 lần
  8 6 lần 12 lần 26 lần 38 lần 74 lần
  9 7 lần 12 lần 26 lần 32 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so