• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 17 lần 25 lần 40 lần 79 lần
  1 11 lần 17 lần 25 lần 56 lần 79 lần
  2 4 lần 21 lần 40 lần 30 lần 94 lần
  3 11 lần 21 lần 40 lần 37 lần 94 lần
  4 6 lần 9 lần 21 lần 40 lần 63 lần
  5 4 lần 9 lần 21 lần 38 lần 63 lần
  6 8 lần 15 lần 26 lần 35 lần 68 lần
  7 6 lần 15 lần 26 lần 37 lần 68 lần
  8 11 lần 12 lần 28 lần 50 lần 82 lần
  9 9 lần 12 lần 28 lần 42 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so