• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 28 lần 48 lần 82 lần
  1 6 lần 16 lần 28 lần 39 lần 82 lần
  2 14 lần 11 lần 28 lần 41 lần 83 lần
  3 8 lần 11 lần 28 lần 47 lần 83 lần
  4 7 lần 20 lần 28 lần 37 lần 81 lần
  5 9 lần 20 lần 28 lần 41 lần 81 lần
  6 9 lần 14 lần 28 lần 39 lần 88 lần
  7 7 lần 14 lần 28 lần 40 lần 88 lần
  8 6 lần 13 lần 30 lần 33 lần 72 lần
  9 5 lần 13 lần 30 lần 40 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so